FANDOM


5kr-revers

5 krone fra 1998. (bilde fra norges-bank.no)

5 kronen er alltid laget i kobbernikkel. De første 5 kronene kom på 1960-tallet de veide 11,50g. Så kom det en ny sort i 1974, og en annen sort i 1992 og til slutt den vi har i dag som kom i 1998.


Historie.:

Når kong Olav V overtok tronen, ble det bestemt at det skulle preges 5-krone mynter i Norge. Den første 5-kronen som ble preget 1963 ble historisk for mange grunnner. Den norske grunnloven måtte endres for å få tilatelse til å prege en slik mynt. For det var lagt inn en bestemelse som tilsa at det kunne preges 5-kroner i Norge men kun i gull.

Minnemynter.:

Kronemynten 100 år (1975), Utvandrer-jubileum (1975), Hæren 350 år (1978), Den Kongelige Mynt 300 år (1986), Norges Bank 175 år (1991), Norsk Mynt 1000 år (1991), og FN 50 år (1995). (målinger fra 2009)

Vanelige mynter.:

1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1987, 1988, 1992, 1993, 1994, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 og 2008. (målinger fra 2009)

Kilder.:

Norges Mynter 2010 perioden 1814-2009 / NORDFRIM.